THONG KE KQXS - XSMB - XSMN - XSMT

Tỉnh/TP   Cặp số 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc

10 CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT TRONG 10 NGÀY QUA

Cặp số Xuất hiện Tăng giảm
55 8 lần Tăng 6 so với lần trước
77 7 lần Tăng 2 so với lần trước
35 6 lần Tăng 4 so với lần trước
73 6 lần Tăng 3 so với lần trước
64 6 lần Tăng 3 so với lần trước
59 5 lần Tăng 2 so với lần trước
51 5 lần Tăng 3 so với lần trước
49 5 lần Tăng 3 so với lần trước
32 5 lần Tăng 5 so với lần trước
27 5 lần Tăng 4 so với lần trước

10 CẶP SỐ XUẤT HIỆN ÍT NHẤT TRONG 10 NGÀY QUA

Cặp số Xuất hiện
04 0 lần
21 0 lần
42 0 lần
46 0 lần
86 0 lần
98 0 lần
58 1 lần
48 1 lần
44 1 lần
41 1 lần

NHỮNG CẶP SỐ KHÔNG XUẤT HIỆN 10 NGÀY LIÊN TIẾP TRỞ LÊN

Cặp số Ngày
04 10 ngày
21 14 ngày
42 13 ngày
46 17 ngày
86 13 ngày
98 14 ngày